Naziv pozicije: KASIR

Lokacija: Zrenjaninski put 127, Borča, BEOGRAD

Broj mesta: više

Opis posla:

 • Rad na kasi, naplaćivanje prodate robe;
 • Utvrđivanje novčanog stanja na kasi na početku i na kraju radnog dana;
 • Upoređivanje prometa sa stanjem u kasi;
 • Vođenje evidencije o dnevnom prometu;
 • Razvrstavanje čekova, uplatnica, otpremnica, kopija računa platnih kartica;
 • Vođenje računa o održavanju higijene u prodajnom prostoru;

Potrebni uslovi:

 • Stručna sprema: IV stepen stručne spreme
 • Radno iskustvo: sa i bez radnog iskustva

POSEBNI USLOVI: poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru

Rok za prijavu: do dopune

Adresa za aplikaciju:

konkurs@sponit.rsLokacija radnog mesta : Čačak, Nikole Tesle 17

 

          Opis poslova:                                                                                    

–          održava čistoću u poslovnom prostoru

–          održava čistoću  zastaklenih površina

–          održava čistoću sanitarnih i dekorativnih uređaja i inventara

–          vodi računa o priručnim i drugim sredstvima za rad

–          vodi računa o racionalnom korišćenju sredstava za održavanje ćistoće

–          blagovremeno prijavljuje kvarove na aparatima i sredstvima za rad kao i uređajima u poslovnim prostorijama

–          stara se o rastinju i zelenim površinama

–      po nalogu generalnog direktora može biti raspoređen i obavljati i druge poslove

–        za svoj rad odgovara poslovodji  i šefu divizije

 

              Uslovi:

      Stručna sprema:    NK i III stepen stručne spreme, bilo koje struke

      Radno iskustvo:    sa ili bez iskustva

 

Vaša prijava treba da sadrži sledeća dokumenta:

–         CV sa fotografijom

–         Motivaciono pismo sa osvrtom na razloge i želju da se zaposlite baš u našoj firmi LOKACIJE:

Broj mesta: Više

Opis poslova:

 • Uslužuje kupce sa pažnjom i ljubaznošću
 • Vrši prodaju robe u prodavnici i na benzinskoj pumpi
 • Raspoređuje robu u prodavnici
 • Naplaćuje prodatu robu
 • Izdaje račune za prodatu robu
 • Vodi račune o estetici i da roba bude pravilno izložena
 • Održava higijenu poslovnog prostora

Uslovi:

 • IV stepen stručne spreme, bilo koje struke
 • Sa i bez radnog iskustva

Vaša prijava treba da sadrži sledeća dokumenta:

 • CV sa fotografijom
 • Motivaciono pismo sa osvrtom na razloge i želju da se zaposlite baš u našoj firmi

 Rok za prijavu: Do popune

 Adresa za aplikaciju: konkurs@sponit.rsNaziv pozicije: MENADŽER NABAVKE

Broj mesta: 1

Opis posla:

–       Istraživanje tržišta i planiranje nabavnih aktivnosti;

–       Definisanje standarda za procenu i odabir pouzdanih dobavljača,  kontinuirano analiziranje dobavljača i uslova;

–       Analiza i procena cenovnih trendova i ponude novih proizvoda;

–       Kontinuirano unapređenje cena, rokova i kvaliteta nabavljene robe;

–       Supervizija i organizacija svih faza nabavke;

–       Pregovaranje i ugovaranje nabavke robe i usluga;

–       Priprema, definisanje, praćenje i realizacija godišnjih ugovora o nabavci;

–       Planiranje i praćenje troškova rada nabavke;

–       Plan i kontrola izlaganja robe

–       Praćenje stanja zaliha i njihova optimizacija.

Potrebni uslovi:

–        Stručna sprema: VII stepen stručne spreme, Ekonomski fakultet Beograd

–        Radno iskustvo: minimum 1 godina

POSEBNI USLOVI: znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru

Rok za prijavu: do dopune

 

Adresa za apliciranje:

konkurs@sponit.rs

 Naziv pozicije: KASIR

Lokacija: Zrenjaninski put 127, Borča, BEOGRAD

Broj mesta: 1

Opis posla:

–       Rad na kasi, naplaćivanje prodate robe;

–       Utvrđivanje novčanog stanja na kasi na početku i na kraju radnog dana;

–       Upoređivanje prometa sa stanjem u kasi;

–       Vođenje evidencije o dnevnom prometu;

–       Razvrstavanje čekova, uplatnica, otpremnica, kopija računa platnih kartica;

–       Vođenje računa o održavanju higijene u prodajnom prostoru;

Potrebni uslovi:

–        Stručna sprema: IV stepen stručne spreme

–        Radno iskustvo: sa i bez radnog iskustva

POSEBNI USLOVI: poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru

Rok za prijavu: do dopune

Adresa za aplikaciju:

konkurs@sponit.rs