Naziv pozicije: KASIR

Lokacija: Zrenjaninski put 127, Borča, BEOGRAD

Broj mesta: više

Opis posla:

  • Rad na kasi, naplaćivanje prodate robe;
  • Utvrđivanje novčanog stanja na kasi na početku i na kraju radnog dana;
  • Upoređivanje prometa sa stanjem u kasi;
  • Vođenje evidencije o dnevnom prometu;
  • Razvrstavanje čekova, uplatnica, otpremnica, kopija računa platnih kartica;
  • Vođenje računa o održavanju higijene u prodajnom prostoru;

Potrebni uslovi:

  • Stručna sprema: IV stepen stručne spreme
  • Radno iskustvo: sa i bez radnog iskustva

POSEBNI USLOVI: poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru

Rok za prijavu: do dopune

Adresa za aplikaciju:

konkurs@sponit.rs