Preduzeće “Sponit” d.o.o. posluje prema sledećoj organizacionoj šemi