Lokacija radnog mesta : Čačak, Nikole Tesle 17

 

          Opis poslova:                                                                                    

–          održava čistoću u poslovnom prostoru

–          održava čistoću  zastaklenih površina

–          održava čistoću sanitarnih i dekorativnih uređaja i inventara

–          vodi računa o priručnim i drugim sredstvima za rad

–          vodi računa o racionalnom korišćenju sredstava za održavanje ćistoće

–          blagovremeno prijavljuje kvarove na aparatima i sredstvima za rad kao i uređajima u poslovnim prostorijama

–          stara se o rastinju i zelenim površinama

–      po nalogu generalnog direktora može biti raspoređen i obavljati i druge poslove

–        za svoj rad odgovara poslovodji  i šefu divizije

 

              Uslovi:

      Stručna sprema:    NK i III stepen stručne spreme, bilo koje struke

      Radno iskustvo:    sa ili bez iskustva

 

Vaša prijava treba da sadrži sledeća dokumenta:

–         CV sa fotografijom

–         Motivaciono pismo sa osvrtom na razloge i želju da se zaposlite baš u našoj firmi