SPONIT d.o.o.

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET NAFTNIH DERIVATA I KPG

Nikole Tesle 17, Čačak  PIB: 101117461  MAT.BROJ: 07612940

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge SPONIT DOO Čačak je osnovano 20.9.1990. godine. Formalno – pravno je  verifikovano    24.1.1991. godine.

Devedesetih godina ovo preduzeće se bavilo proizvodnjom boja, lakova, lepkova i premaznih sredstava. Današnja osnovna , pretežna delatnost, kao i niz godna unazad je trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama, dakle pre svega trgovina naftnim derivatima, TNG i KPG.

2000-te godine ovo privredno društvo otvara prvu privatnu stanicu za tečni naftni gas u R.Srbiji.

Poslednjih dvadeset godina svog uspešnog poslovanja širi svoje tržište i izrasta u veliko preduzeće sa preko 70 zaposlenih.

Danas, svoju maloprodajnu mrežu  razvilo  je na više lokacija  širom Republike Srbije.

STRATEŠKI CILJEVI

Misija

Zadovoljenje potreba  svojih korisnika, na opšte zadovoljstvo, uz maksimizaciju tržišne vrednosti,  poboljšanje kvaliteta i kontinuiranog rasta korisnika.

Vizija
Cilj