Savet za vožnju u velikom gradu: N…

[ad_1] Savet za vožnju u velikom gradu: Nemojte se naglo i često prestrojavati iz trake u traku. Često

[ad_1]
Savet za vožnju u velikom gradu:
Nemojte se naglo i često prestrojavati iz trake u traku.
Često menjanje traka dok vozite u velikom gradu može dovesti do različitih situacija.
Ako je ikako moguće, ostanite u istoj traci dok vozite.
Tako ćete izbeći mogućnost sudara sa vozilima ispred ili iza vas čiji vozači ne žele da vas propuste, pogotovo kad je u gradu gužva u saobraćaju.


[ad_2]

Source