Automobilsko gorivo

Kvalitet motornih goriva direktno utiče na rad i vek motora, kao i na emisiju izduvnih gasova, odnosno na kvalitet vazduha.

Sve vrste goriva prolaze strogu i redovnu laboratorijsku kontrolu i odgovaraju zahtevima „Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečne vrste goriva naftnog porekla”, a evropremijum BMB 95 i evrodizel odgovaraju i evropskim standardima kvaliteta.

U skladu s potrebama potrošača, SPONIT  nudi sledeće vrste goriva na svojim benzinskim stanicama:

Vrste goriva:

BMB 98

Bezolovni benzinod 98 oktanaomogućavapravilanradsavremenihmotorasaunutrašnjimsagorevanjem. Proizveden u skladu s najstrožimpropisima, obezbeđujemaksimalnoiskorišćenjeiniskupotrošnjugorivaVašegautomobila.

Evropremijum BMB 95

Evropremijum BMB 95 je gorivovrhunskogkvalitetakojepotpunoispunjavanajoštrijezahtevezaEvro V emisionestandardezaputničkavozila. Namenjen je vozilimanovijegeneracije, njihovomočuvanju, kaoiočuvanjuživotnesredine, a kvalitetevropremijuma BMB 95 je u skladusaevropskimstandardomkvalitetabenzina EN 228.

ADI Dizel
AdiDizel je savršena mešavina vrhunskih evropskih aditiva poslednje generacije, pouzdanog goriva, moderne tehnologije i srpskog znanja i rada.
AdiDizel je vrhunski aditivirani evrodizel poslednje generacije. Koristite ga kao lek za vaš automobil, kamion, autobus ili traktor.

Evrodizel

Naš evrodizelvrhunskogkvalitetaomogućavamaksimalneperformansevozila, pravilnopaljenjeibesprekoranradmotoračakinaizuzetnoniskimtemperaturama. Mirnijirad, većasnagaimanjapotrošnjajesuprednostikorišćenjaovoggoriva. Proizvedenponajstrožimproizvođačkimspecifikacijama, kvalitetevrodizela je potpuno u skladusaevropskimstandardom EN 590.

Gasno ulje 0,1Modifikovani D2

TNG auto-gas

TNG auto-gas prilagođen je uređajimaza gas novijegeneracije. Ekonomičnost auto-gasaogleda se u niskojceni, dužemvekutrajanjamotora, nižimtroškovimaodržavanjavozila, dužemperioduzameneuljaisvećica, dužemvekutrajanjakatalizatora. Sa ekološkogaspekta, znatno je povoljnijiodklasičnihmotornihgoriva.
Proizvedenponajstrožimproizvođačkimspecifikacijama, kvalitet auto-gasa TNG potpuno je u skladusaevropskimstandardom EN 589.

CNG auto-gas

prirodni gas

Prirodni gas je jednoodnajperspektivnijihalternativnihgoriva. Ovimgorivommožeda se direktnonapaja motor saunutrašnjimsagorevanjem, a može se korisititiizagenerisanjevodonikainapajanjegorivnihćelija, kojegenerišuelektričnuenergijuzapogonelektromotora. Da bi se koristilonapostojećimmotorimasaunutrašnjimsagorevanjem, vozilomorabitinaodgovarajućinačinrekonstruisano, odnosnoprilagođeno.  Ova vrstagorivanaraspolaganju je naBenzinskojstanici u Čačku.

Gas u bocama

SPONIT nudi više vrsta gasnih boca u zavisnosti od njihove primene: boce od 2 kg i 3 kg, 5 kg i 10 kg (gas za korišćenje u domaćinstvu) i 35 kg (gas za industrijske potrošače). 

Gas u bocama je smeša propana i butana u odnosu 35% prema 65%, specifične težine 0,558 kg/l, i odgovara kvalitetu po standardu SRPS BH2 134.

 

 

Ulja i maziva

Maziva ulja i mazive masti su konstrukcioni elementi mehaničkih sistema. Sa razvojem mehaničkih sistema, a u današnje vreme zahtevi se menjaju iz dana u dan, proizvošači maziva moraju da prate tehnološki i tehnički trend razvoja. Pravilna primena maziva osigurava siguran i ekonomičan rad, a osim toga obezbeđuje i duži vek mehaničkih sistema. Zbog toga korisnici opreme moraju se pridržavati preporuka proizvođača.