Podsećamo Vas da je na svim BS SPON…

Podsećamo Vas da je na svim BS SPONIT moguće plaćati čekovima građana odloženo do 30 dana.Source


Podsećamo Vas da je na svim BS SPONIT moguće plaćati čekovima građana odloženo do 30 dana.
Source