Opšti uslovi „Naša kartica“

,,NAŠA KARTICA”OPŠTI USLOVI ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJEUvodČlan 1.NAŠA KARTICA je sistem evidentiranja iznosa kupovine goriva ili druge robe

,,NAŠA KARTICA”

OPŠTI USLOVI ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE

Uvod

Član 1.

NAŠA KARTICA je sistem evidentiranja iznosa kupovine goriva ili druge robe i usluga na Benzinskim stanicama SPONIT od strane fizičkih lica opredeljenih da plaćanje vrše gotovinom ili bankovnim (kreditnim ili debitnim) karticama.

Grafički izgled kartice

Prednja stranaZadnja strana

Izdavanje kartice

Član 2.

Pravo na karticu ima svako punoletno lice koje je državljanin Republike Srbije. Zahtev za izdavanje kartice se dostavlja popunjavanjem pristupnice u sklopu  flajera koji je dostupan na Benzinskim stanicama SPONIT i na internet stranici  www.sponit.rs.

 Član 3.

Izdavalac i vlasnik kartice je SPONIT DOO, Čačak, N.Tesle 17. Korisnik kartice je podnosilac zahteva, odnosno pristupnice za izdavanje NAŠE KARTICE. Odluku o pozitivnom rešavanju zahteva donosi isključivo SPONIT DOO Čačak.

Član 4.

Korisnik karticu preuzima na nekoj od Benzinskih stanica SPONIT, po sopstvenom izboru, odmah nakon popune pristupnice. Trošak izdavanja NAŠE KARTICE snosi izdavalac, a ukoliko korisnik karticu ošteti, polomi ili izgubi plaća naknadu za izdavanje druge kartice. Kartica važi do odjavljivanja od strane korisnika ili do otkazivanja od strane izdavaoca.

Način upotrebe i sistem nagrađivanja

Član 5.

NAŠA KARTICA se može koristiti na svim Benzinskim stanicama SPONIT i namenjena je izključivo za evidentiranje plaćanja gotovinom ili bankovnim (kreditnim ili debitnim) karticama.

Bilo koji račun koji korisnik NAŠE KARTICE plati gotovinski ili bankovnim karticama na bilo kojoj Benzinskoj stanici SPONIT, se evidentira tako što kupac predaje karticu trgovcu  koji je očitava na postterminalu i automatski evidentira, sistematizuje po PIN-u i prenosi podatke o izvršenoj transakciji do centralnog servera.

Odobreni popustise sabiraju i izkazuju u novčanom iznosu. Od momenta kada sakupljeni iznos popusta dostigne najmanje 500,00 din.

NAŠA KARTICA će se koristiti i kao platna kartica, tako što se unosom PIN-a na postterminalu izvrši plaćanje kao bilo kojom bankovnom karticom, u vrednosti do iznosa sakupljenih novčanih popusta. Nakon toga korisnik nastavlja da koristi karticu i nanovo sakuplja odobrene popuste.

Način ostvarivanja novčanih popusta:

R.br.

Naziv robe

Način ostvarivanja popusta

1.

 Evro dizel

 1 litar = 1 dinar

2.

 Adi dizel

 1 litar = 1 dinar

3.

Evro premijum BMB 95

 1 litar = 1 dinar

4.

Evro BMB 98

 1 litar = 1 dinar

5.

Gasno ulje 0,1

 1 litar = 1 dinar

6.

Autogas TNG

 1 litar = 1 dinar

7.

Prirodni gas KPG

1 kilogram = 2 dinara

8.

Prodavnica (DAS)

1 % od vrednosti računa ( *osim cigareta *)

NAŠA KARTICA je personalizovana i ostvareni popusti se ne mogu prenositi sa jedne na drugu karticu.

NAŠA KARTICA nije vremenski ograničena i ostvarene popuste korisnik može realizovati u bilo kom trenutku nakon što iznos ostvarenih popusta dostigne najmanje 500,00 din.

Izdavalac kartice zadržava pravo da dopuni odnosno uveća ukupan iznos odobrenih popusta, jednokratnom dopunom, u nekoj od akcija, promocija, čestitki ili slično o čemu će korisnik biti obavešten i SMS porukom.

Član 6.

Korisnik NAŠE KARTICE može ostvariti uvid u sve izvšene transakcije, pojedinačno ostvarene popuste i ukupan zbir ostvarenih popusta u bilo kom trenutku, pristupom na internet stranicu izdavaoca www.sponit.rs ili proverom na bilo kojoj Benzinskoj stanici SPONIT

.Opšte odredbe 

Član 7.

Rešavanje reklamacija je u isključivoj nadležnosti SPONIT DOO.

Član 8.

Korisnik je dužan da karticu čuva i štiti od zloupotrebe. Eventualni gubitak ili krađu kartice korisnik je dužan da odmah prijavi prvoj najbližoj Benzinskoj stanici SPONIT i pismeno odkazati istu na e-mail: nasakartica@sponit.rs.

Član 9.

Korisnik može otkazati karticu u bilo kom trenutku dostavljanjem pisanog obaveštenja na bilo kojoj Benziskoj stanici SPONIT. Uz obaveštenje, korisnik je dužan da dostavi i karticu koju je prethodno uništio prerezivanjem.

Član 10.

Izdavalac zadržava pravo da korisniku koji na bilo koji način prekrši Opšte uslove korišćenja, otkaže karticu i proglasi je nevažećom pri čemu se korisniku otkazuje i pravo realizacije eventualnog ostvarenog bonusa odnosno iznosa novčanog popusta. U ovom slučaju će izdavalac korisniku dostaviti pismeno obaveštenje nakon kojeg je korisnik dužan vratiti karticu izdavaocu. Izdavalac zadržava pravo i da posredstvom ovlašćenih osoba na prodajnim mestima SPONIT izvrši oduzimanje otkazane kartice.

 Član 11.

U slučaju promene ličnih podataka, korisnik će izdavaocu dostaviti obaveštenje sa novim podacima na bilo kojoj Benzinskoj stanici SPONIT ili putem e-mail: nasakartica@sponit.rs.

Izdavalac se obavezuje čuvati lične podatke korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Izdavalac će imati pravo da koristi kontakt podatke za informisanje korisnika o posebnim ponudama, akcijama ili promocijama.

Član 12.

Izdavalac zadržava pravo promene Opštih uslova za izdavanje i korišćenje kartice. Važeće odredbe Opštih uslova će korisnicima biti dostupne na internet stranici izdavaoca www.sponit.rs, ili na zahtev u bilo kom prodajnom mestu SPONIT.

Član 13.

Eventualne sporove između korisnika i izdavaoca će rešavati nadležni sud u sedištu izdavaoca.

Član 14.

Detaljne informacije o NAŠA KARTICA su dostupne svim korisnicima na internet stranici izdavaoca   www.sponit.rs i e-mail: nasakartica@sponit.rs                                                                                              

 SPONIT DOO

PREUZMITE OPŠTE USLOVE U PDF FORAMTU