DRAGI POTROŠAČI

Potrudili smo se da na originalan način nagradimo Vašu vernost !

NAŠA KARTICA je namenjena svim fizičkim licima i ona je upravo način da Vas kao  NAŠEG privrženog i odanog  kupca  nagradimo kroz uštedu i dodatne pogodnosti.

KARTICA PO SVAČIJOJ MERI

Kartica je pilagođena potrebama svih naših kupaca od najmanjih do najvećih. Da biste postali korisnik NAŠE KARTICE potrebno je samo da popunite pristupnicu koja je deo ovog flajera i da je predate u najbližu BS SPONIT. Preuzimanje kartice je na istoj , u najkraćem roku, naravno sa prigodnim poklonom, kao malim znakom NAŠE pažnje. Nakon toga sakupljanje novčanih popusta može da počne.

KAKO I GDE SAKUPLJATE NOVČANE POPUSTE ?

Platite gotovinom ili bankovnim karticama gorivo ili drugu robu na BS SPONIT i ostvarite novčanu nagradu za vernost.

Upotreba kartice podleže ,,Opštim uslovima za izdavanje i korišćenje’’ koji su dostupni na našem web sajtu.

KAKO KORISTITE NOVČANE POPUSTE ?

NAŠA KARTICA će evidentirati svaku Vašu kupovinu , memorisati ostvarene novčane popuste, a  dostizanjem određenog iznosa (najmanje 500,00 din.) će se koristiti i kao platna kartica, kojom ćete na nekoj od naših BS platiti kao bilo kojom bankovnom karticom, u vrednosti do iznosa sakupljenih novčanih popusta.

PROVERA STANJA

Pristupom na internet  stranicu www.sponit.rs u svakom trenutku će Vam biti dostupan izveštaj o ostvarenim transakcijama i iznosu ostvarenog novčanog popusta. Takođe,  na bilo kojoj BS SPONIT možete proveriti stanje Vaše kartice.

PODRŠKA I SIGURNOST

Detaljnije informacije na internet stranici www.sponit.rs 
i na e-mail: nasakartica@sponit.rs

Preuzmite pristupnicu

za "Našu karticu"

Preuzmite Opšte uslove

za izdavanje i korišćenje "Naše kartice"

Preuzmite flajer 1

za "Našu karticu"

Preuzmite flajer 2

za "Našu karticu"