Moja kartica je namenjena svim fizi…

Moja kartica je namenjena svim fizičkim licima. Kartica je pilagođena potrebama svih naših kupaca od najmanjih do najvećih.


Moja kartica je namenjena svim fizičkim licima. Kartica je pilagođena potrebama svih naših kupaca od najmanjih do najvećih. Da biste postali korisnik NAŠE KARTICE potrebno je samo da popunite pristupnicu i da je predate u najbližu BS SPONIT.
Source