Lisabon je glavni grad Portugala i …

Lisabon je glavni grad Portugala i istoimenog distrikta, najveći grad i najveća luka u zemlji sa 545 254


Lisabon je glavni grad Portugala i istoimenog distrikta, najveći grad i najveća luka u zemlji sa 545 254 stanovnika. Grad je smešten na zapadnoj obali Iberskog poluostrva, nešto prie samog ušća reke Tejo u Atlantski okean.

Lisabon je administrativni, kulturni i privredni centar Portugala, u kom su smešteni vlada sa većinom ministarstava sa sudstvom. Lisabon je i važan edukativni centar, sedište nadbiskupije i značajan verski centar sa nizom većih i manjih crkvi, manastira i verskih škola.


Source