Lisabon je glavni grad Portugala i …

[ad_1] Lisabon je glavni grad Portugala i istoimenog distrikta, najveći grad i najveća luka u zemlji sa 545

[ad_1]
Lisabon je glavni grad Portugala i istoimenog distrikta, najveći grad i najveća luka u zemlji sa 545 254 stanovnika. Grad je smešten na zapadnoj obali Iberskog poluostrva, nešto prie samog ušća reke Tejo u Atlantski okean.

Lisabon je administrativni, kulturni i privredni centar Portugala, u kom su smešteni vlada sa većinom ministarstava sa sudstvom. Lisabon je i važan edukativni centar, sedište nadbiskupije i značajan verski centar sa nizom većih i manjih crkvi, manastira i verskih škola.
[ad_2]

Source