ZBOG ČEGA JE PRITISAK U GUMAMA VAŽA…

ZBOG ČEGA JE PRITISAK U GUMAMA VAŽAN? Pritisak u gumama utiče na upravljanje, skretanje, kočenje i potrošnju goriva


ZBOG ČEGA JE PRITISAK U GUMAMA VAŽAN?
Pritisak u gumama utiče na upravljanje, skretanje, kočenje i potrošnju goriva vozila – a to su faktori koji moraju budu pouzdani. Štaviše, neodgovarajući pritisak u gumama uticaće na brže habanje guma, a može i ugroziti vašu bezbednost.
Source