VENTIL SAUBER održava čistim ventil…

[ad_1] VENTIL SAUBER održava čistim ventile, sistem ubrizgavanja, rasprskivač i komoru za sagorevanje. Štedi gorivo. Omogućava dobar rad

[ad_1]
VENTIL SAUBER održava čistim ventile, sistem ubrizgavanja, rasprskivač i komoru za sagorevanje. Štedi gorivo. Omogućava dobar rad motora, bolje sagorevanje i uštedu goriva. Smanjuje stepen zagađivanja i štiti od korozije. Za sve vrste benzinskih motora.
Srećan put želi vam SPONIT


[ad_2]

Source