VENTIL SAUBER održava čistim ventil…

VENTIL SAUBER održava čistim ventile, sistem ubrizgavanja, rasprskivač i komoru za sagorevanje. Štedi gorivo. Omogućava dobar rad motora,


VENTIL SAUBER održava čistim ventile, sistem ubrizgavanja, rasprskivač i komoru za sagorevanje. Štedi gorivo. Omogućava dobar rad motora, bolje sagorevanje i uštedu goriva. Smanjuje stepen zagađivanja i štiti od korozije. Za sve vrste benzinskih motora.
Srećan put želi vam SPONIT
Source