Da li se vi slažete sa ovim citatom…

Da li se vi slažete sa ovim citatom?Source


Da li se vi slažete sa ovim citatom?
Source