Da li se slažete sa ovom italijansk…

Da li se slažete sa ovom italijanskom poslovicom?Source


Da li se slažete sa ovom italijanskom poslovicom?
Source