Da li se slažete sa ovim Tolkinovim…

Da li se slažete sa ovim Tolkinovim citatom?Source


Da li se slažete sa ovim Tolkinovim citatom?
Source